Information till medlemmar

I bifogad fil finns information om vår förening och all information Du behöver.

Mvh

Styrelsen

Praktisk information till boende i Brf Nötskrikan16