Videoövervakning

Bakgrund

I bostadsrättsföreningen Nötskrikan 16 har det förekommit incidenter med olaglig aktivitet, såsom inbrott i förråd och bilar. För att motverka detta har föreningen beslutat att installera kameror för videoövervakning på de platser inom föreningens lokaler som har varit drabbade.

Detaljer

Inget ljud spelas in av kamerorna, utan det är enbart video som spelas in och lagras. Det finns ingen rutinmässig övervakning av inspelat videomaterial, utan granskning sker enbart vid misstanke om brott eller störningar. Kamerorna övervakar enbart föreningens lokaler.

Lagring av Data

Enbart föreningens dataskyddsombud har tillgång till lagrat material. All video med personlig identifierbar information raderas automatiskt efter 30 dagar.

Delning av data med externa parter

Inspelad video som innehåller personlig identifierbar information delas inte med några externa parter bortsett från föreningens jurister och polisen vid brottsutredningar.

Kontaktinformation

För mer information, kontakta föreningens dataskyddsombud på notskrikan16@gmail.com