Underhåll och renovering

Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för att hålla din bostad i gott skick och därmed renovera vid behov och laga det som är trasigt. Du är även skyldig att se till att föreningen kommer in i din lägenhet för att genomföra det underhåll som föreningen ansvarar för. Är du ofta bortrest, bör du se till att någon annan (t.ex. en granne) har koll på detta och har nycklar till din lägenhet.

Har du planer på att renovera finns det ett par saker att tänka på. Du som bostadsrättsinnehavare får inte utan styrelsens tillstånd göra ingrepp i bärande konstruktion, ändringar i befintliga ledningar för vatten, avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Det är heller inte tillåtet att påverka ventilationssystemet eller installera pax-fläkt. Endast kolfilterfläkt är tillåtet i köket. Visst elarbete kräver också tillstånd, därför är det alltid bättre att kontakta styrelsen vid osäkerhet.

Vid renovering av kök och badrum ombedes de boende att installera ballofixer. En ballofix är en avstängningsventil som gör att lägenhetsinnehavaren kan stänga av vattnet i den egna lägenheten. Viss ersättning utgår för detta, kontakta styrelsen för vidare information.

Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten skall alltid utföras fackmannamässigt.

På riksbyggens portal (https://mitt.riksbyggen.se/boende/min-bostad/blanketter/) hittar du en blankett där du fyller i en ansökan. Tänk på att lämna detta i god tid, då styrelsen har möte en gång i månaden.

Är du osäker på något eller har frågor så kontakta styrelsen. Mer information om ansvarsfördelning samt regler etc. hittar du under ”Dokument”. Där hittar du även föreningens stadgar.